Διοικητικό Συμβούλιο

Dr. Κατσογριδάκη Γεωργία

Πρόεδρος

Σύντομο Βιογραφικό

Σπύρος Δημητρακούλας

Α` Αντιπρόεδρος & Υπεύθυνος Εξωτερικού

Σύντομο Βιογραφικό

Τσολάκη Βασιλική

Γενικός Γραμματέας

Σύντομο Βιογραφικό

Φωτοπούλου Αθανασία

Ειδικός Γραμματέας

Σύντομο Βιογραφικό

Άγγελος Πανταζόπουλος

Ταμίας

Σύντομο Βιογραφικό

MD. Νένου Ελένη

Αναπληρωτής

Σύντομο Βιογραφικό

Κανά Μαρία

Αναπληρωτής

Σύντομο Βιογραφικό

Διονύσης – Άδωνις Πάνος

Αναπληρωτής

Σύντομο Βιογραφικό

Αικατερίνη Καρίνου

Αναπληρωτής

Σύντομο Βιογραφικό

Χατζοπούλου Άννα

Αναπληρωτής

Σύντομο Βιογραφικό