Διοικητικό Συμβούλιο

Διονύσης – Άδωνις Πάνος

Πρόεδρος

Σύντομο Βιογραφικό

Σπύρος Δημητρακούλας

Α` Αντιπρόεδρος & Υπεύθυνος Εξωτερικού

Σύντομο Βιογραφικό

Τσολάκη Βασιλική

Γενικός Γραμματέας

Σύντομο Βιογραφικό

Φωτοπούλου Αθανασία

Ειδικός Γραμματέας

Σύντομο Βιογραφικό

Άγγελος Πανταζόπουλος

Ταμίας

Σύντομο Βιογραφικό

MD. Νένου Ελένη

Αναπληρωτής

Σύντομο Βιογραφικό

Dr. Κατσογριδάκη Γεωργία

Αναπληρωτής

Σύντομο Βιογραφικό

Αικατερίνη Καρίνου

Αναπληρωτής

Σύντομο Βιογραφικό

Κανά Μαρία

Αναπληρωτής

Σύντομο Βιογραφικό

Χατζοπούλου Άννα

Αναπληρωτής

Σύντομο Βιογραφικό