Διοικητικό Συμβούλιο

Dr. Κατσογριδάκη Γεωργία

Πρόεδρος

Σπύρος Δημητρακούλας

Α` Αντιπρόεδρος & Υπεύθυνος Εξωτερικού

Τσολάκη Βασιλική

Γενικός Γραμματέας

Φωτοπούλου Αθανασία

Ειδικός Γραμματέας

Άγγελος Πανταζόπουλος

Ταμίας

MD. Νένου Ελένη

Αναπληρωτής

Κανά Μαρία

Αναπληρωτής

Διονύσης – Άδωνις Πάνος

Αναπληρωτής

Αικατερίνη Καρίνου

Αναπληρωτής

Χατζοπούλου Άννα

Αναπληρωτής